top of page

มีอะไรใหม่

Ksher Linkpay x Hatai Jewelry เพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วย Linkpay
Ksher Linkpay x Siam Takashimaya 
เพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วย Linkpay
Ksher Linkpay

วิธีการใช้งาน

VDO
Order
K Space-09.png
Kspace
QR
EDC
KBP

ระบบหลังบ้าน

Merchant Platform

จัดฝึกอบรมการใช้งาน

Anchor 1

FAQ

 • เคเชอร์ชำระบัญชีให้ทางร้านค้าภายในกี่วัน?
  ระยะเวลาชำระบัญชีของเคเชอร์จะขึ้นอยู่กับ ประเภทร้านค้าและบัญชีธนาคารที่ใช้สมัคร ดังรายละเอียดด้านล่าง
 • เคเชอร์ตัดยอดอัตโนมัติหรือไม่ ตัด ณ เวลากี่โมง?
  เคเชอร์ตัดยอดอัตโนมัติ ทางร้านค้าไม่ต้องกดสรุปยอดโดยแต่ละกระเป๋าเงินตัดยอดต่างเวลากันดังนี้
 • ยอดธุรกรรมของแต่ละช่องทางการชำระเงินเข้ารวมกันหรือไม่?
  ชำระบัญชีเข้าแยกกัน ยกตัวอย่างเช่น หากร้านค้าเปิดใช้บริการทั้ง 6 วอลเล็ท ใน 1 วันทำการถัดไป เงินจะเข้าบัญชีธนาคารร้านค้า 6 ครั้ง
 • เคเชอร์มีขั้นต่ำในการโอนเงินให้ร้านค้าหรือไม่?
  ขั้นต่ำ 100 บาทหลังหักค่าธรรมเนียมต่อทุกช่องทางชำระเงิน กล่าวคือหากยอดธุรกรรมของแต่ละวอลเล็ทวันนั้นไม่ถึง 100 บาท หลังหักค่าธรรมเนียมทางเคเชอร์จะไม่ทำการโอนยอดธุรกรรมให้จนกว่าจะมียอดของวันถัดไปสะสมจนครบ 100 บาทระบบถึงจะทำการชำระบัญชีให้ ยกตัวอย่าง เช่น หากร้านค้ามียอดธุรกรรมพร้อมเพย์ 25 บาท วีแชทเพย์ 25 บาท ช้อปปี้เพย์ 25 บาท ทรูมันนี่ 25 บาท ทางระบบเคเชอร์จะไม่ได้ตัดโอนชำระบัญชีให้ร้านค้าต้องรอให้มียอดธุรกรรมของแต่ละวอลเล็ทเกิน 100 บาท
 • กฎการคืนเงินแต่ละ Wallets ?
  หมายเหตุ: โหมดค่าเริ่มต้นในการคืนเงินข้ามวันของเคเชอร์ของทุกร้านค้า คือ User Balance Mode (โหมดเงินคงเหลือ) กล่าวคือหากต้องการทำรายการคืนเงินข้ามวัน ร้านค้าจะต้องรอมียอดเงินหลังตัดยอดของวอลเล็ทนั้นเข้ามาในแอ็กเคานต์บัญชีนั้นๆ ให้เท่ากับยอดที่ต้องการคืนเงินถึงจะสามารถกดคืนเงินได้ หากต้องการคืนเงินให้สำเร็จอย่างเร่งด่วน สามารถดำเนินการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Ksher เพื่อดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ในการโอนเงิน เพื่อเติมเงินเข้าระบบบัญชีKsher ของร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าสามารถดำเนินการกดคืนเงินสำเร็จได้
 • เคเชอร์มีเว็บไซต์ หรือ Portal ออนไลน์สำหรับร้านค้าที่สามารถเข้าตรวจสอบยอดธุรกรรม เช็กข้อมูลร้านค้า เช็กรายละเอียดการชำระบัญชีหรือไม่?
  มีค่ะ เว็บไซต์ลิงค์ merchant.ksher.net/th สามารถ ตรวจสอบยอดธุรกรรมแบบ Real Time เช็กข้อมูลร้านค้า เช็กรายละเอียดการชำระบัญชี และสามารถดาวน์โหลด Report ออกมาเป็นไฟล์เอ็กเซลได้อีกด้วย
 • เคเชอร์มีการนำส่งหลักฐานการชำระเงิน (Payslip) จากทางธนาคารหรือไม่ส่งให้ช่องทางไหน?
  เคเชอร์มีการนำส่งหลักฐานการชำระเงิน (Payslip) จากทางธนาคารให้ทางอีเมลทุกวันที่มีการโอนเงินชำระบัญชี
 • ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  เคเชอร์นำส่งใบกำกับภาษีสำหรับร้านค้านิติบุคคลเท่านั้น โดยทางเคเชอร์จะนำส่งใบกำกับภาษีตัวจริง (ไม่ใช่ E-Tax) และจะจัดส่งแบบลงทะเบียนให้กับร้านค้านั้นๆโดยรอบจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีจะแบ่งออกเป็น 2 ครั้งต่อเดือน - ใบกำกับภาษีที่ระบุวันที่ตั้งแต่ 1 - 15 ของเดือน จะจัดส่งออกภายในวัน 3 วันทำการถัดไป - ใบกำกับภาษีที่ระบุวันที่ตั้งแต่ 16 - สิ้นเดือน จะจัดส่งออกภายในวัน 3 วันทำการถัดไป โดยทางเคเชอร์จะดำเนินการหัก ณ ที่จ่ายแทนร้านค้า และส่งถึงกรมสรรพากรด้วยตัวเอง
 • ข้อมูลใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี
  เคเชอร์จะออกใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีให้สำหรับกรณีคืนเงินข้ามวันของยอดธุรกรรมนั้นๆและจะจัดส่งเป็นตัวจริง นำส่งพร้อมกับการจัดส่งใบกำกับภาษีในรอบถัดไป
 • หากต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคาร / ที่อยู่ใบกำกับภาษี หรือชื่อร้านค้าหรือข้อมูลที่อยู่ อีเมลต่างๆ สามารถดำเนินการเปลี่ยนเองบนระบบได้หรือไม่?
  ร้านค้าจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเองได้ โดยหากต้องการเปลี่ยนข้อมูลจะต้องดำเนินการกรอกแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการใช้บริการ [Ksher Request Change Information Form] พร้อมทั้งลงนาม/ประทับตราโดยผู้มีอำนาจ หลังจากนั้นนำส่งฟอร์ม พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หากเปลี่ยนบัญชีธนาคาร ต้องแนบสำเนาบัญชีธนาคารที่ต้องการเปลี่ยน ที่ลงนาม/ประทับตราแล้วมาที่อีเมล Kyc@ksher.com หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลและเอกสาร จะดำเนินการเปลี่ยนภายใน 2-3 วันทำการ
FAQ
bottom of page