top of page

Payment Gateway คืออะไร?


Payment Gateway คือช่องทางการชำระเงินบนโลกออนไลน์ ที่ทำให้เราสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ช่วยลดเวลาในการเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ แพลตฟอรมต่างๆ เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบเว็บขายสินค้าออนไลน์, eCommerce หรือ แอพพลิเคชัน โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นการทำงานผ่านระบบ Open API
เพราะ Ksher Open API เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกรรมทางการเงินผ่าน E-Wallet ต่างๆได้อย่างไร้รอยต่อ สร้างประสบการณ์ใหม่ในการทำธุรกรรมการเงินที่สะดวกและรวดเร็วให้กับทั้งลูกค้าและร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นการ Generate QR Code ผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่าย หรือเพิ่มตัวเลือกการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของร้านค้า

เพราะช่องทางการชำระเงินถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับร้านค้าออนไลน์ หากร้านค้าของเรามีช่องทางที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น และช่วยให้ลูกค้าของคุณตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
Σχόλια


bottom of page