top of page

Payment Gateway อยู่บ้านก็จ่ายได้


เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินของลูกค้าก็เปลี่ยนไป

Payment Gateway รับชำระเงินรูปแบบใหม่ อยู่บ้านก็จ่ายได้ตอบโจทย์ธุรกรรมออนไลน์ เพิ่มช่องทางรับชำระเงินให้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานผ่านระบบ Ksher Open API

รองรับธุรกรรมทางการเงินผ่าน E-Wallet ต่างๆได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่มีสะดุด


ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง QR Code รับชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่าย

หรือเพิ่มตัวเลือกการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของร้านค้าที่สามารถเชื่อมผ่านแอป E-Wallet ต่างๆ เพื่อชำระเงินได้เลย

 

สนใจติดต่อเชื่อมระบบ API

เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์

สามารถติดต่อได้ที่

▪️website :www.ksherapi.com

▪️Tel : 02-1500508

▪️LINE : @ksherserviceComments


bottom of page